SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

MUZYKA

 

klasa 4

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z MUZYKI W KLASIE IV, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania: „Lekcja muzyki”  Monika Gromek i Grażyna Kilbach  Wydawnictwo „Nowa Era”  (plik pdf)

klasa 5

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z MUZYKI W KLASIE V, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania: „Lekcja muzyki”  Monika Gromek i Grażyna Kilbach  Wydawnictwo „Nowa Era”  (plik pdf)

klasa 6

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z MUZYKI W KLASIE VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania: „Lekcja muzyki”  Monika Gromek i Grażyna Kilbach  Wydawnictwo „Nowa Era”  (plik pdf)