SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

IM. DOKTORA FRANCISZKA WITASZKA W POZNANIU

MUZYKA

1)    klasa 4:

 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z MUZYKI W KLASIE IV, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania: „Lekcja muzyki”  Monika Gromek i Grażyna Kilbach  Wydawnictwo „Nowa Era”

 Po I SEMESTRZE uczeń powinien umieć:

-         zaśpiewać w grupie i solo kanon powitalny „Ósma już godzina”,
-         zaśpiewać w grupie i solo kanon „dzień dobry”,
-         wyjaśnić pojęcie kanon,
-         wyjaśnić, co to są emisja głosu i dykcja,
-         wykonać ćwiczenia dykcji i emisji głosu,
-         zaśpiewać w grupie  i solo Śpiewankę o piosence,
-         wyjaśnić, co to są refren i zwrotka,
-         rozpoznać formę AB,
-         wykonać w grupie Śpiewankę do-re-mi-fankę,
-         zaśpiewać gamę C-dur za pomocą solmizacji,
-         wyjaśnić, do czego służy fonogestyka,
-         zaśpiewać  w grupie i solo piosenkę Jawor,
-         wytłumaczyć, co to są gama i solmizacja,
-         zaśpiewać w grupie Klucz wiolinowy,
-         zagrać na dzwonkach lub flażolecie lub bum bum rurkach  gamę C-dur,
-         zaśpiewać w grupie  i solo piosenkę Czym skorupka za młodu nasiąknie,
-         zaśpiewać w grupie piosenkę Poczuj rytm,
-         wyjaśnić znaczenie terminów: rytm, tataizacja, gestodźwięki,
-         rozpoznawać i nazywać określone wartości rytmiczne nut i pauz,
-         zaśpiewać w grupie i solo „Pieśń apelową”,
-         wyjaśnić znaczenie terminów: metrum, akcent, takt,
-         zagrać na bum bum rurkach w grupie „Były sobie kurki trzy”,
-         wytłumaczyć, do czego służą znaki chromatyczne,
-         zaśpiewać z pamięci dwie pierwsze zwrotki Mazurka Dąbrowskiego,
-         wytłumaczyć, co to jest hymn,
-         wyjaśnić znaczenie kropki przy nucie,
-         zaśpiewać w grupie piosenkę Przybyli ułani pod okienko,
-         wykonać w grupie akompaniament do piosenki,
-         zaśpiewać w grupie piosenkę Zabawa z echem, - wyjaśnić, co to jest dynamika,
-         wymieniać podstawowe oznaczenia dynamiki i określać ich znaczenie,
-         wykonać utwór na flecie lub dzwonkach lub bum bum rurkach w grupie,
-         wykonać w grupie piosenkę Kolędnicy wędrownicy,
-         zaśpiewać i zagrać w grupie kolędę Lulajże, Jezuniu,
-         zaśpiewać i zagrać w grupie wybrane kolędy,
-         wyjaśnić znaczenie terminu repetycja,
-         zaśpiewać w grupie piosenkę Zima,
-         wymienić cztery podstawowe głosy wokalne oraz określić ich cechy,
-         wyjaśnić znaczenie terminu barwa dźwięku,
-         wykonać Taniec śnieżynek,
-         zaśpiewać w grupie Piosenkę dla babci oraz Piosenkę dla dziadka,
-         wykonać akompaniament do piosenki,
-         zaśpiewać unisono piosenkę Bądź zdrów w grupie,
-         wyjaśnić znaczenie terminów: muzyka wielogłosowa.
 
Po II SEMESTRZE uczeń powinien umieć:
 
-         wymienić instrumenty perkusyjne z podziałem na poszczególne grupy,
-         wykonać w grupie na bum bum rurkach utwór „Mam chusteczkę haftowaną”,
-         zaśpiewać w grupie piosenkę Wojenko, wojenko,
-         podać podstawowe fakty dotyczące dzieciństwa Chopina,
-         zaśpiewać piosenkę Uciekła mi przepióreczka,
-         wyjaśnić znaczenie terminów: folklor, etnograf,
-         wymienić charakterystyczne cechy mazura i poloneza,
-         zaśpiewać w  grupie piosenki Krakowiaczek jeden oraz Czerwone jabłuszko,
-         wytłumaczyć, czym jest synkopa, a następnie ją wyklaskać,
-         wymienić nazwy polskich tańców narodowych,
-         podać charakterystyczne cechy krakowiaka, poloneza, oberka i kujawiaka,
-         wyjaśnić, co to jest kapela,
-         zaśpiewać w grupie piosenkę „ Przybywaj piękna wiosno”,
-         zagrać na flażolecie utwór,
-         zaśpiewać w grupie Wielkanocną piosenkę,
-         wymienić nazwy wielkanocnych zwyczajów i obrzędów charakterystycznych dla regionu, który zamieszkuje,
-         zaśpiewać w grupie utwór emisyjny po włosku,
-         realizować proste rytmy z wykorzystaniem przygotowanych materiałów (surowców wtórnych),
-         określić nastrój słuchanej muzyki,
-         zaśpiewać w grupie piosenkę W starym grodzie Przemysława,
-         wyjaśnić znaczenie terminów: akompaniament, burdon, półplayback,
-         zaśpiewać w grupie piosenkę Gdy dźwięki się w pierwsze łączyły sylaby,
-         wykonać improwizację ruchową do słuchanej muzyki,
-         zaśpiewać w grupie piosenkę Wszystkie dzieci nasze są, - realizować zabawy dziecięce,
-         wykonać unisono kanon afrykański,
-         zaśpiewać w grupie piosenkę Morze nasze morze,
-         zagrać na dzwonkach, flażolecie lub bum bum rurkach utwór Wlazł kotek na płotek,
-         wyjaśnić znaczenie terminów: poprzednik, następnik, zdanie muzyczne, okres muzyczny,
-         zaśpiewać w grupie piosenkę Morskie opowieści,
-         wykonać w grupie akompaniament rytmiczny do piosenki,
-         wykonać ilustrację ruchową do piosenki,
-         wyjaśnić znaczenie terminu szanta.

2)    klasa 5:

 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z MUZYKI W KLASIE V, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania: „Lekcja muzyki”  Monika Gromek i Grażyna Kilbach  Wydawnictwo „Nowa Era”

 Po I SEMESTRZE uczeń powinien umieć:

Śpiewać poprawnie intonacyjnie, z właściwym podparciem oddechowych, właściwą postawą śpiewaczą solo i w zespole.
Zwracać  uwagę na interpretację piosenki.
Poprawnie zaśpiewać w kanonie proste melodie.
Odtwarzać melodię za nauczycielem.
Tworzyć melodię samodzielnie.
Wykonać akompaniament perkusyjny do piosenki.
Opisać elementy muzyczne występujące w piosnce lub utworze muzycznym.
Rozpoznać nastrój w piosence lub utworze muzycznym.
Powiedzieć co to jest dykcja.
Zrealizować samodzielnie ćwiczenia dykcyjne.
Wyjaśnić pojęcie : forma muzyczna, oraz omówić formy AB i ABA oraz przedstawić te formy graficznie.
Umieć zapisać nuty na pięciolinii.
Znać nazwy literowe i solmizacyjne nut.
Znać wartości nut i pauz.
Wyjaśnić następujące pojęcia muzyczne: melodia, rytm, tempo, dynamika, barwa.
Oczytać zapisany rytm.
Ułożyć i wykonać akompaniament rytmiczny do piosenki lub utworu muzycznego.
Posługiwać się skrótami oznaczeń muzycznych.
Wyjaśnić co to jest tempo i jakie są jego odmiany.
Powiedzieć co to jest metrum i jakie są jego odmiany.
Wyjaśnić co to jest dynamika.

 Po II SEMESTRZE uczeń powinien umieć:                  

Znać podstawowe informacje na temat życia i twórczości wybranych kompozytorów: F. Chopina, St. Moniuszki, W.A. Mozarta.
Powiedzieć co to jest przedtakt i rozpoznać go w muzyce.
Określić nastrój w muzyce.
Zagrać akompaniament perkusyjne do melodii.
Powiedzieć co to jest opera i operetka.
Powiedzieć kto pracuje w teatrze muzycznym.
Rozróżnić  gamę majorową i minorową.
Wymienić instrumenty strunowe.
Określić źródło dźwięku instrumentów strunowych: smyczkowych, szarpanych i uderzanych.
Wymienić kompozytorów grających na instrumentach strunowych.
Określić podział instrumentów dętych i  rozróżnić je.
Określić podział instrumentów smyczkowych.
Rozróżnić instrumenty smyczkowe: smyczkowe, uderzane, szarpane.
Powiedzieć kto to jest dyrygent.
Przedstawić elementy opery.
Powiedzieć co to jest orkiestra symfoniczna i kameralna.
Rozpoznawać instrumenty strunowe i dęte.
Zaśpiewać hymn Unii Europejskiej, państwowy oraz Pieśń Apelową.
Określić co to jest budowa okresowa utworu.
Wyjaśnić pojęcia poprzednik i następnik.
Wyjaśnić co to jest wariacja.
Omówić budowę gitary. 

3)    klasa 6:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z MUZYKI W KLASIE VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania: „Lekcja muzyki”  Monika Gromek i Grażyna Kilbach  Wydawnictwo „Nowa Era”

 Semestr pierwszy:
1. Różnorodne piosenki turystyczne, ich interpretacja i znani wykonawcy (nauka wybranej piosenki turystycznej).
2. Różne sposoby wykonywania muzyki wokalnej (solo, unisono, wielogłosowo).
3. Śpiewanie (z burdonem, ostinato, z nagłosem, w kanonie, w dwugłosie).
4. Forma wariacji.
5. Zespołowe śpiewanie, granie, tańczenie wybranych przykładów z repertuaru.
6. Wspólne opracowywanie akompaniamentów  i ich realizacja.
7. Omówienie i prezentacja przykładów muzycznych ludowej muzyki wybranych krajów.
8. Muzyka w epoce romantyzmu i jej najwybitniejsi przedstawiciele.
9. Wybrane piosenki wojskowe (powstańcze, partyzanckie).
10. Folk, zespoły wokalne i instrumentalne, romantyzm, trójdźwięk.
11. Kolęda „Cicha noc” jako przykład kolędy „międzynarodowej” (możliwość zaśpiewania lub wysłuchania utworu w różnych wersjach językowych), światowe przeboje muzyczne związane z Bożym Narodzeniem
zwyczaje świąteczne na świecie.
12. Muzyczne pastisze, żarty, parafrazy.
13. Anegdoty o kompozytorach.

Semestr drugi:
1. Nagrania: utwory związane z karnawałem.
2. Różne tańce- nauka kroków: cza- cza, samba.
3. Życie i twórczość kompozytorów: F. Chopin, W.A. Mozart, L. van Beethoven, C. Debussy, W. Lutosławski.
4. Instrumenty dęte
5. Orkiestra :
    - typy orkiestr,
    - praca dyrygenta
6. Pojęcia: wirtuoz, homofonia, ozdobniki muzyczne, partytura, batuta, interpretacja, improwizacja, jazzband.
7. Klasycyzm w muzyce.
8. Historia tańca:
    - balet – taniec klasyczny
    - najwspanialsze balety i ich twórcy
    - taniec współczesny
9. Impresjonizm w malarstwie i muzyce.
10. Utwory reprezentujące twórczość kompozytorów XX wieku.
11. Jazz:
    - krótka charakterystyka muzyki jazzowej
    - najwybitniejsi przedstawiciele omawianego gatunku muzycznego – kompozytorzy i wykonawcy
12. Muzyka popowa.
13. Formy muzyczno-teatralne: opera, operetka, musical.
14. Muzyka filmowa – najwybitniejsze dzieła i ich twórcy.
15. Wykorzystanie muzyki w reklamie.
16. Własna miniścieżka dźwiękowa